Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в школі в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 № 761, технології дистанційного навчання використовуватимуться у ХПНВК «Благовіст» при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину, участі в інтернет – проєктах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.
Роботу ХПНВК «Благовіст» буде організовано:
З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі (Google classroom, Skype, Zoom).
На сайті буде проінформовано батьків здобувачів освіти про особливості освітнього процесу в період карантину на сайті ХПНВК «Благовіст».
Класним керівникам та вчителям-предметникам надати обов’язкові рекомендації учням щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо.
Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання передбачено форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками (Viber, Telegram).
Передбачено на вкладці «Дистанційне навчання» інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти.
Адміністрація ХПНВК «Благовіст» буде перевіряти не апробовані вчителями веб-ресурси на їх відповідність освітнім програмам та віку здобувачів освіти, доступність та безпеку.
Вчителі предметники будуть сприяти навчанню учнів 11 класів щодо підготовки до ЗНО-2020 через індивідуальні консультації, самостійну підготовку на веб-ресурсах УЦОЯО http://testportal.gov.ua/, ЛРЦОЯО https://lv.testportal.gov.ua/ та платформах Promethеus https://prometheus.org.ua/, iLearn (школярі) https://ilearn.org.ua/, https://studway.com.ua/ilearn/.
Вчителі будуть використовувати такі інструменти:
https://onlinetestpad.com/ua — конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань;
https://learningapps.org – готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань;
Google-документи.
Активно використовувати інтернет-ресурси для самоосвіти: EdEra, iLearn, Рrometheus, Розумники, Освіторія, Youtube-контент (освітні Youtube-канали, відеоролики і т.п.).
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (усі посилання активні):
Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти в умовах обмеження освітнього процесу рекомендуємо використовувати форми дистанційного навчання.
Дистанційне навчання– форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою).
Інструменти спілкування у дистанційному навчанні
Електронна пошта– це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.
Форум–найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками навчального процесу (веб-конференція).
Чат–спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом. В освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну інформацією.
Відеоконференція–це конференція реального часу вon-lineрежимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів відбуваються у режимі реального часу. Викладач і учні можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.
Блог.Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з мови технології блогу можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один учень чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. У учнів з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів іноземною мовою, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок.
СередовищеClassroomдозволяє організувати онлайн навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додаткиGoogle. Вчитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.
Соціальні мережі таViberдозволяють створювати закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації.
Інтернет-навчання як основа безперервної освіти націлене на оволодіння школярами навичок самостійної освітньої роботи, на формування в учнів ключових компетентностей.
Специфіка Інтернет-навчання, що базується на телекомунікаційних технологіях, Інтернет-ресурсах і послугах, впливає на способи відбору і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи. Учень відбирає й оброблює інформацію, висуває гіпотези, приймає рішення, спираючись на власні роздуми, власне бачення проблеми. У центрі пізнання знаходиться проблема, яка вимагає роботи думки для її розв’язання. Пізнавальна, мисленнєва діяльність індивіда дозволяє йому виходити за рамки отриманої інформації, будувати нове знання. Роль мережевого викладача полягає в тому, щоб допомогти учням, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, новим поглядам на досліджуване явище, предмет. Водночас учитель і учень залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі.
Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу педагогам в організації ДН
Студія онлайн-освіти Educational Erahttps://www.ed-era.com/
iLearn (https://ilearn.org.ua/)– цікаве, безкоштовне і доступне 24/7 навчання:онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими репетиторами Києва, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки .
Prometheushttps://prometheus.org.ua/Онлайн курси України і світу із різних предметів та різноманітних напрямків для вчителів та учнів
Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченкаhttp://urok.ippo.kubg.edu.ua/
Інтерактивні підручники Edera (математика, біологія, укр. мова, історія України, фізика, географія, біологія)https://www.ed-era.com/books/
Записатись на співбесіду
Заповніть Ваші данні та натисніть кнопку "Залишити заявку"